Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của nó. Giải:

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của nó.

Giải:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tốc độ góc: Tốc độ dài Gia tốc : hướng vào tâm đường tròn.

Tốc độ góc: capital omega equals 5 capital omega equals 5 space v ò n g divided by g i â y space equals 5.2 pi equals 5.2 pi space r a d divided by s space equals 10 pi space r a d divided by s.

Tốc độ dài v equals r omega equals 0 comma 4.10 pi equals 4 pi m divided by s equals 12.56 m divided by s

Gia tốc :  hướng vào tâm đường tròn.

1

Câu hỏi tương tự

Một thiết bị điện tương đương với điện trở không đổi = 25,0 chỉ có thể hoạt động ổn định khi hiệu điện thế giữa hai đầu của nó nằm trong khoảng 24,0 26,0 V. Tuy nhiên nguồn điện cấp cho thiết bị này h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG