Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là: x = 35 - 5t(m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 2s và quãng đường vật đi được trong 2s đó? A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là:   x = 35 - 5t(m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 2s và quãng đường vật đi được trong 2s đó?

A. 10m                              

B. 20m                                   

C. 30m                                               

D. 40m

  1. 10m 

  2. 20m  

  3. 30m

  4. 40m

P. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A. 10m + Tạo độ của vật sau t = 2s là x = 35 - 5.2=25(m) + Vật cách gốc 25m và quãng đường vật đi được trong 2s là s=v.t=5.2=10m

Đáp án A. 10m

+ Tạo độ của vật sau t = 2s là x = 35 - 5.2=25(m)  

+ Vật cách gốc 25m và quãng đường vật đi được trong 2s là s=v.t=5.2=10m

9

Câu hỏi tương tự

Hai ôtô xuất phát cùng một lúc, xe 1 xuất phát từ A chạy về B, xe 2 xuất phát từ B cùng chiều xe 1, AB = 20 km. Vận tốc xe 1 là 50 km/h, xe B là 30 km/h. Hỏi sau bao lâu xe 1 gặp xe 2 A. 1h B. 2...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG