Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chấtđiểm chuyểnđộng trên mộtđường thẳng. Lúc t=0, vận tốc của nó là 5m/s, vận tốc của nó là 21m/s. Hỏi: a. Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gianđó bằng bao nhiêu? b. Ta có thể tínhđược vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gianđó nhờ các số liệu trênđược không? Giải thích.

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Lúc t=0, vận tốc của nó là 5m/s, vận tốc của nó là 21m/s. Hỏi:
a. Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
b. Ta có thể tính được vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó nhờ các số liệu trên được không? Giải thích. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Tương tự bài tập trên, ta tínhđược: (chuyểnđộng nhanh dần). b. Không. Gia tốc tínhđược là gia tốc trung bình. Nếu gia tốcđó là khôngđổi thì chuyểnđộng là biếnđổiđều. Khiđó trung bình của hai vận tốc nàyđúng bằng vận tốc trung bình trong khoảng thời gianđó. Tuy nhiên, ta không có cơ sởđể nói chuyểnđộng của chấtđiểm là biếnđổiđều.

a. Tương tự bài tập trên, ta tính được: â subscript t b end subscript equals fraction numerator 21 minus 5 over denominator 4 end fraction equals 4 m divided by s squared (chuyển động nhanh dần).
b. Không. Gia tốc tính được là gia tốc trung bình. Nếu gia tốc đó là không đổi thì chuyển động là biến đổi đều. Khi đó trung bình của hai vận tốc này đúng bằng vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, ta không có cơ sở để nói chuyển động của chất điểm là biến đổi đều. 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g = 10 m/s 2 . Tốc độ của vật khi chạm đất là 30 m/s. Tính quãng đường vật rơi trong hai giây đầu. A. 20 m B. 40 m ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG