Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chấtđiểm chuyểnđộng trên mộtđường thẳng .Đồ thị chuyểnđộng của nóđược vẽ trên Hình 1.1. 1. Hãy mô tả chuyểnđộng của chấtđiểm. 2. Tính vận tốc trung bình và tốcđộ trung bình của chấtđiểm trong các khoảng thời gian sau:

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng . Đồ thị chuyển động của nó được vẽ trên Hình 1.1.

             1. Hãy mô tả chuyển động của chất điểm.

             2. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của chất điểm trong các khoảng thời gian sau:0 space s space divided by 1 space s space semicolon space 0 space s space divided by space 4 space s space semicolon space 1 space s space divided by space 5 space s space semicolon space 0 space s space divided by space 5 space s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong khoảng thời gian đến ,đồ thị chuyểnđộng là mộtđường thẳngđi lên và làm một góc với trục . Như vậy chấtđiểm chuyểnđộng thẳngđều theo chiều dương của trục toạđộ, từ vị trí có toạđộ bằng tới vị trí có toạđộ bằng . Vận tốc của chấtđiểm bằng : Từ lúc

Trong khoảng thời gian t space equals space 0 space s space đến t space equals space 1 space s space , đồ thị chuyển động là một đường thẳng đi lên và làm một góc alpha subscript 1 với trục O t. Như vậy chất điểm chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục toạ độ, từ vị trí có toạ độ bằng 0 tới vị trí có toạ độ bằng 4 c m . Vận tốc của chất điểm bằng :

v equals tan alpha subscript 1 space equals space 4 over 1 space equals space 4 space c m divided by s

Từ lúc 

13

Câu hỏi tương tự

Một khung hình vuông ABCD, chiều dài mỗi cạnh bằng a được đặt phía trước một thấu kính hội tụ, tiêu cự, cạnh AB nằm trên trục chính của thấu kính, B gần thấu kính hơn A. Ảnh A'B'C'D' của khung ABCD tạ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG