Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = − t 3 + 6 t 2 + 17 t , với t(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v (m/s)của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:

Một chất điểm chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )  là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:

  1. 17 m/s

  2. 36m/s

  3. 26m/s

  4. 29m/s

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vận tốc của chất điểm là v = s ′ = − 3 t 2 + 12 t + 17 = − 3 ( t − 2 ) 2 + 29 ≤ 29 Vậy vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất bằng 29 khi t = 2 Chọn D

Vận tốc của chất điểm là 

Vậy vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất bằng 29 khi t = 2

Chọn D

29

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số y= 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG