Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động theo quy luật , với (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, (mét) là quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Một chất điểm chuyển động theo quy luật , với   (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động,  (mét) là quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian  giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Ta có: . Vậy vận tốc lớn nhất là .

Ta có:

Ta có: .

Vậy vận tốc lớn nhất là .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG