Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chất điểm chuyển động theo phương trình S = − t 3 + 3 t 2 − 2 , trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Vận tốc lớn nhất của chuyển động chất điểm đó là

Một chất điểm chuyển động theo phương trình  , trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Vận tốc lớn nhất của chuyển động chất điểm đó là

  1. 1 m/s

  2. 3 m/s

  3. 2 m/s

  4. 4 m/s

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Ta có S = v ′ = − 3 t 2 + 6 t Suy ra v ′ = − 6 t + 6 Do đó v ′ = 0 Z − 6 t + 6 = 0 ⇔ t = 1 Bảng biến thiên Vậy max v = 3khi t = 1.

Chọn B.

Ta có 

Suy ra

Do đó

Bảng biến thiên

Vậy max v = 3 khi t = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG