Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một canô đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 6 giờ, đi ngược dòng sông từ bến B về bến A hết 8 giờ. (Vận tốc dòng nước không thay đổi) a) Hỏi vận tốc của canô khi nước yên lặng gấp mấy lần vận tốc dòng nước chảy ? b) Nếu thả trôi một bè nứa từ bến A đến bến B thì hết bao nhiêu thời gian ?

 Một canô đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 6 giờ, đi ngược dòng sông từ bến B

về bến A hết 8 giờ. (Vận tốc dòng nước không thay đổi)
a) Hỏi vận tốc của canô khi nước yên lặng gấp mấy lần vận tốc dòng nước chảy ?
b) Nếu thả trôi một bè nứa từ bến A đến bến B thì hết bao nhiêu thời gian ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x, y lần lượt là vận tốc thật của cano và dùng vận tốc dòng nước chảy, từ giả thiết ta có phương trình: 6(x+y) = 8 (x-y) => 2x =14y => x = 7y Vận tốc của cano khi nước yên lặng gấp 7 lần vận tốc dòng nước Gọi khoảng cách giữa hai bến A, B là S , ta có: 6 (x+y) = S <=> 48y= S Vậy thả trôi bè nứa xuôi từ A đến B hết số thời gian là giờ

Gọi x, y lần lượt là vận tốc thật của cano và dùng vận tốc dòng nước chảy, từ giả thiết ta có phương trình: 

6(x+y) = 8 (x-y) => 2x =14y => x = 7y 

Vận tốc của cano khi nước yên lặng gấp 7 lần vận tốc dòng nước 

Gọi khoảng cách giữa hai bến A, B  là S , ta có: 6 (x+y) = S <=> 48y= S

Vậy thả trôi bè nứa xuôi từ A đến B hết số thời gian là S over y equals 48 space giờ 

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG