Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng đi qua A(2;0;0) và song song với (P): x - 2y - 2z - 10 = 0 có phương trình là:

Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng đi qua A(2;0;0) và song song với (P): x - 2y - 2z - 10 = 0 có phương trình là:

  1. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 3

  2. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 9

  3. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 3

  4. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD cạnh bằng a. Cho hình nón ngoại tiếp ABCD. Tính tỉ số thể tích của tứ diện ABCD và thể tích khối nón .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG