Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một câu lạc bộ phụ nữ của phường Khương Mai có 39 hội viên. Phường Khương Mai có tổ chức một hội thảo cần chọn ra 9 người xếp vào 9 vị trí lễ tân khác nhau ở cổng chào, 12 người vào 12 vị trí khác nhau ở ghế khách mới. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các hội viên để đi tham gia các vị trí trong hội thao theo quy định?

Một câu lạc bộ phụ nữ của phường Khương Mai có 39 hội viên. Phường Khương Mai có tổ chức một hội thảo cần chọn ra 9 người xếp vào 9 vị trí lễ tân khác nhau ở cổng chào, 12 người vào 12 vị trí khác nhau ở ghế khách mới. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các hội viên để đi tham gia các vị trí trong hội thao theo quy định?

  1. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msubsup><mi>A</mi><mn>39</mn><mn>9</mn></msubsup><mo>.</mo><msubsup><mi>A</mi><mn>39</mn><mn>12</mn></msubsup></math>

  2. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msubsup><mi>C</mi><mn>39</mn><mn>9</mn></msubsup><mo>.</mo><msubsup><mi>C</mi><mn>30</mn><mn>12</mn></msubsup></math>

  3. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msubsup><mi>C</mi><mn>39</mn><mn>9</mn></msubsup><mo>.</mo><msubsup><mi>C</mi><mn>39</mn><mn>12</mn></msubsup></math>

  4. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msubsup><mi>A</mi><mn>39</mn><mn>9</mn></msubsup><mo>.</mo><msubsup><mi>A</mi><mn>30</mn><mn>12</mn></msubsup></math>

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bước 1: Chọn người vào vị trí lễ tân. Do ở đây được sắp theo thứ tự nên ta sẽ sử dụng chỉnh hợp. Số cách chọn ra 9 người vào vị trí lễ tân là cách. Bước 2: Chọn người vào vị trí khách mời. Số cách chọn là 12 thành viên trong số các thành viên còn lại để xếp vào khách mời là cách. Vậy theo quy tắc nhân thì số cách chọn các hội viên để đi dự hội thảo theo đúng quy định là cách.

Bước 1: Chọn người vào vị trí lễ tân.

Do ở đây được sắp theo thứ tự nên ta sẽ sử dụng chỉnh hợp. Số cách chọn ra 9 người vào vị trí lễ tân là A subscript 39 superscript 9 cách.

Bước 2: Chọn người vào vị trí khách mời. Số cách chọn là 12 thành viên trong số các thành viên còn lại để xếp vào khách mời là A subscript 39 superscript 12 cách.

Vậy theo quy tắc nhân thì số cách chọn các hội viên để đi dự hội thảo theo đúng quy định là A subscript 39 superscript 9. A subscript 39 superscript 12 cách.

 

 

 

 

19

Câu hỏi tương tự

Bốn quyển sách đại số và 3 quyển sách xác suất được xếp ngẫu nhiên trên một kệ sách, tính xác suất để sáchđược xếp xen kẽnhau.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG