Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mặt cầu có bán kính r = 6 thì có diện tích bằng

Mặt cầu có bán kính  thì có diện tích bằng

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích mặt cầu: S = 4 π r 2 = 144 π

Diện tích mặt cầu: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có chiều cao bằng 4. Thiết diện qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 16. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG