Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cặp vợ chồng có 3 người con. Gọi X là số lần sinh con trai. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X.

Một cặp vợ chồng có 3 người con. Gọi X là số lần sinh con trai. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

10

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG