Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số cộng có số hạng đầu là u 1 = 2018 công sai d = -5 . Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm

Một cấp số cộng có số hạng đầu là u1 = 2018 công sai d = -5 . Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm

  1. u406

  2. u403

  3. u405

  4. u404

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.u 405

ĐÁP ÁN C. u405 

1

Câu hỏi tương tự

Chèn 4 số vào giữa số 6 và số 1 để được 6 số hạng đầu của cấp số cộng. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG