Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một công ty bất động sản có căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá triệu đồng/tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ lên nghìn đồng thì có thêm căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng ?

Một công ty bất động sản có  căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá  triệu đồng/tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ lên  nghìn đồng thì có thêm  căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng ?

  1.  triệu đồng.

  2.  triệu đồng.

  3.  triệu đồng.

  4.  triệu đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là số lần mà giá nhà cho thuê tăng thêm nghìn đồng. Khi đó, số căn hộ cho thuê là: . Tổng thu nhập là: (nghìn đồng) Ta có: Vậy khi đó, giá tiền cho thuê mỗi căn hộ là: triệu đồng.

Gọi  là số lần mà giá nhà cho thuê tăng thêm  nghìn đồng.

Khi đó, số căn hộ cho thuê là: .

Tổng thu nhập là:

 (nghìn đồng)

Ta có:

Vậy khi đó, giá tiền cho thuê mỗi căn hộ là:   triệu đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số với , , , là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG