Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m=5 tấn . a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s 2 . b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ? c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m=5 tấn .

a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2.

b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ?

c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn: b) Công suất Thay số : Vậy P = 25750t Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất. c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức :

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn:

b) Công suất

Thay số :

Vậy P = 25750t

Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất.

c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức :

4

Câu hỏi tương tự

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau : Dài L= 1,8 m, rộng l=0,5 m, dày d=4cm. a) Biết khối lượng riêng của gỗ ρ=0,8g/cm 3 .Tính khối lượng của tấm gỗ. b) Một người thợ nhấc tấm gỗ đang ở vị trí d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG