Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mộtcái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm (hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?

Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm (hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?

  1. 0,87 cm

  2. 1,07 cm

  3. 1,35 cm

  4. 10 cm

R. Roboteacher170

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi R là bán kính đáy của phễu. Thể tích của phễu V 0 ​ = 3 1 ​ π R 2 h = 3 20 π ​ R 2 Xét hình H1: Do chiềucao của phễulà 20 cm, cột nước cao 10cm nên bán kính đường tròn thiết diện tạo bởi mặt nước và thành phễu là 2 R ​ Suy ra thể tích của nước trong phễu là V 1 ​ = 3 1 ​ π ( 2 R ​ ) 2 ⋅ 10 = 6 5 π R 2 ​ Xét hình H2: Gọi x là chiều cao cột nước trong phễu. Dựa vào tam giác đồng dạng ta tìm được bán kính đường tròn giao tuyến của mặt nước và thành phễu là 20 20 − x ​ R ( 0 < x < 20 ) Thể tích phần không chứa nước là V 2 ​ = 3 1 ​ π ( 20 20 − x ​ R ) 2 ( 20 − x ) = 1200 π R 2 ​ ( 20 − x ) 3 Suy ra thể tích nước là : V 1 ​ = V 0 ​ − V 2 ​ ⇔ 6 5 π R 2 ​ = 3 20 π ​ R 2 − 1200 π R 2 ​ ( 20 − x ) 3 ⇔ x = 20 − 3 7000 ​ = 0 , 87 c m


Gọi là bán kính đáy của phễu. Thể tích của phễu 

Xét hình H1:

Do chiều cao của phễu là 20 cm, cột nước cao 10cm nên bán kính đường tròn thiết diện tạo bởi mặt nước và thành phễu là 

Suy ra thể tích của nước trong phễu là 

Xét hình H2:

Gọi là chiều cao cột nước trong phễu. Dựa vào tam giác đồng dạng ta tìm được bán kính đường tròn giao tuyến của mặt nước và thành phễu là 

Thể tích phần không chứa nước là 

Suy ra thể tích nước là : 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và vuông góc với đáy Gọi là trung điểm mặt phẳng đi qua hai điểm và đồng thời song song với cắt lần lượt tại Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm nhận giá trị ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG