Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cái hòm khối lượng m = 40kg đặt trên mặt sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là μ t = 0,2. Người ta đẩy hòm bằng một lực F = 200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α = 30°, chếch xuống phía dưới (Hình vẽ). Gia tốc của hòm là A. 1,87 m/s 2 . B. 2,87 m/s 2 . C. 0,87 m/s 2 . D. 3,87 m/s 2 .

Một cái hòm khối lượng m = 40kg đặt trên mặt sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là μt = 0,2. Người ta đẩy hòm bằng một lực F = 200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α = 30°, chếch xuống phía dưới (Hình vẽ). Gia tốc của hòm là

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án

   A. 1,87 m/s2.

   B. 2,87 m/s2.

   C. 0,87 m/s2.

   D. 3,87 m/s2.

  1. 1,87 m/s2.

  2. 2,87 m/s2.

  3. 0,87 m/s2.

  4. 3,87 m/s2.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A.

Chọn A.

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án  

2

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy về Phủ Lý với quãng đường 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v 1 ​ , nửa thời gian sau đi với v 2 ​ = 3 2 ​ v 1 ​ . Xác định v 1 ​ , v 2 ​ biết sau 1h30 phút người đó đến...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG