Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm ; Bờ là một phần của một parabol có đỉnh là điểm và có trục đối xứng là đường thẳng ; Độ dài đoạn và lần lượt là và ; Tâm của mảnh vườn lần lượt cách đường thẳng và lần lượt và .

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ  của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất  của cây cầu là bao nhiêu?

Biết:

Hai bờ  và  nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm ;

Bờ  là một phần của một parabol có đỉnh là điểm  và có trục đối xứng là đường thẳng ;

Độ dài đoạn  và  lần lượt là  và ;

Tâm  của mảnh vườn lần lượt cách đường thẳng  và  lần lượt  và .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gắn trục tọa độ sao cho cho đơn vị là . Khi đó mảnh vườn hình tròn có phương trình có tâm Bờ là một phần của Parabol ứng với Vậy bài toán trở thành tìm nhỏ nhất với . Đặt trường hợp khi đã xác định được điểm thì . Vậy nhỏ nhất khi ; ; thẳng hàng. Bây giờ, ta sẽ xác định điểm để nhỏ nhất ; Xét trên là nghiệm duy nhất và Ta có ; ; . Vậy giá trị nhỏ nhất của trên gần bằng $7,68$ khi Vậy .

Gắn trục tọa độ  sao cho  cho đơn vị là .

Khi đó mảnh vườn hình tròn có phương trình  có tâm

Bờ  là một phần của Parabol  ứng với

Vậy bài toán trở thành tìm  nhỏ nhất với .

Đặt trường hợp khi đã xác định được điểm thì .

Vậy  nhỏ nhất khi ; ;  thẳng hàng.

Bây giờ, ta sẽ xác định điểm  để  nhỏ nhất

;

 

Xét trên  

  là nghiệm duy nhất và

Ta có  ;  ; .

Vậy giá trị nhỏ nhất của  trên  gần bằng $7,68$ khi

Vậy

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị là đường cong như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nhiều nghiệm thực nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG