Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái ti vi mỗi năm. Chi phí gửi trong kho là 10$ một cái mỗi năm. Để đặt hàng chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 20$ cộng thêm 9$ mỗi cái. Cửa hàng nên đặt hàng bao nhiêu lần trong mỗi năm và mỗi lần bao nhiêu cái để chi phí hàng tồn kho là nhỏ nhất ?

Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái ti vi mỗi năm. Chi phí gửi trong kho là 10$ một cái mỗi năm. Để đặt hàng chi phí cố định cho mỗi lần đặt là 20$ cộng thêm 9$ mỗi cái. Cửa hàng nên đặt hàng bao nhiêu lần trong mỗi năm và mỗi lần bao nhiêu cái để chi phí hàng tồn kho là nhỏ nhất ?

  1. Đặt hàng 25 lần, mỗi lần 100 cái ti vi.

  2. Đặt hàng 20 lần, mỗi lần 100 cái ti vi.

  3. Đặt hàng 25 lần, mỗi lần 90 cái ti vi.

  4. Đặt hàng 20 lần, mỗi lần 90 cái ti vi.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x là số ti vi mà cừa hàng đặt mỗi lần Số lượng ti vi trung bình gửi trong kho là nên chi phí lưu kho tương ứng là Số lần đặt mỗi năm là và chi phí đặt hàng là: Khi đó chi phí mà cửa hàng phải trả là: Lập bảng biến thiên ta được: Kết luận: đặt hàng 25 lần, mỗi lần 100 cái tivi.

Gọi x là số ti vi mà cừa hàng đặt mỗi lần left parenthesis x element of open square brackets 1 semicolon 2500 close square brackets space comma space đ ơ n space v ị space c á i right parenthesis

Số lượng ti vi trung bình gửi trong kho là x over 2 nên chi phí lưu kho tương ứng là 10. x over 2 equals 5 x

Số lần đặt mỗi năm là 2500 over x và chi phí đặt hàng là: 2500 over x left parenthesis 20 plus 9 x right parenthesis

Khi đó chi phí mà cửa hàng phải trả là: C left parenthesis x right parenthesis equals 2500 over x left parenthesis 20 plus 9 x right parenthesis plus 5 x equals 5 x plus 50000 over x plus 22500

Lập bảng biến thiên ta được: C subscript m i n space end subscript equals C left parenthesis 100 right parenthesis equals 23500

Kết luận: đặt hàng 25 lần, mỗi lần 100 cái tivi.

 

2

Câu hỏi tương tự

Trong một mặt phẳng cho hệ n điểm sao cho mỗi đường thẳng kẻ qua mỗi cặp điểm của hệ đều đi qua một điểm thứba. Chứng minh rằng cả n điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG