Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng 7 viên bi chỉ khác nhau về màu, trong đó có 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để được: a. 2 viên bi màu đỏ và 1 viên bi màu xanh b. Cả3 viên bi đều màu xanh

Một bình đựng 7 viên bi chỉ khác nhau về màu, trong đó có 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để được:

a. 2 viên bi màu đỏ và 1 viên bi màu xanh

b. Cả 3 viên bi đều màu xanh

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.Ta có:

a.Ta có:

4

Câu hỏi tương tự

Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG