Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi vàng, 4 viên bi trắng chỉ khác nhau về màu. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất các biến cố sau: 1) A: lấy được 3 viên bi xanh 2) B: lấy được ít nhất 1 viên bi trắng 3) C: lấy được 3 viên bi cùng màu.

Một bình đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi vàng, 4 viên bi trắng chỉ khác nhau về màu. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất các biến cố sau:

1) A: lấy được 3 viên bi xanh

2) B: lấy được ít nhất 1 viên bi trắng

3) C: lấy được 3 viên bi cùng màu. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất xúc sắc xuất hiện số chấm lớn hơn hay bằng ít nhất lần bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG