Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ có cùng bán kính và khối lượng. Lấy lần lượt ra 2 viên bi và không bỏ vô lại. Tính xác suất để được viên bi thứ hai màu đỏ?

Một bình đựng 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ có cùng bán kính và khối lượng. Lấy lần lượt ra 2 viên bi và không bỏ vô lại. Tính xác suất để được viên bi thứ hai màu đỏ?

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu là Gọi A: “ lấy được viên bi thứ hai màu đỏ”.

Số phần tử của không gian mẫu là

Gọi A: “lấy được viên bi thứ hai màu đỏ”.

2

Câu hỏi tương tự

Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào một con thú và con thú chỉ chết khi trúng hai viên đạn. Xác suất để viên đạn thứ nhất bắn trúng con thú là 0,8. Nếu viên đạn thứ nhất bắn trúng con thú thì xác...

345

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG