Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vận tốc của búa khi chạm cọc : Áp dụng định luật bảo toàn động lượng với va chạm mềm : Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa-cọc : Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được : Thay số, ta được : .

Vận tốc của búa khi chạm cọc : v equals square root of 2 g h end root Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng với va chạm mềm :

m v equals left parenthesis M plus m right parenthesis V s u y space r a space V equals fraction numerator m square root of 2 g h end root over denominator M plus m end fraction space space space space left parenthesis 1 right parenthesis

Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa-cọc :

vertical line F s vertical line equals capital delta W equals fraction numerator left parenthesis M plus m right parenthesis V squared over denominator 2 end fraction plus left parenthesis M plus m right parenthesis g s space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis

Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được :

vertical line F vertical line equals fraction numerator m 2 g h over denominator left parenthesis M plus m right parenthesis s end fraction plus left parenthesis M plus m right parenthesis g

Thay số, ta được : vertical line F vertical line equals 318500 N.  

9

Câu hỏi tương tự

Một vật m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc rơi tự do là g, bỏ qua sức cản không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là: A. B. C. D...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG