Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc ω quanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc ω quanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia đĩa thành những cặp nguyên tố có khối lượng Δm bằng nhau, nằm đối xứng qua tâm trên một đường kính bất kì của đĩa. Vận tốc dài v =10ωr (r là khoảng cách tới tâm đĩa ) của mỗi nguyên tố Δm có độ lớn bằng nhau, nhưng có hướng ngược nhau. Vì thế, tổng động lượng của từng cặp nguyên tố khối lượng bằng không. Suy ra động lượng của cả đĩa cũng bằng không.

Chia đĩa thành những cặp nguyên tố có khối lượng Δm bằng nhau, nằm đối xứng qua tâm trên một đường kính bất kì của đĩa. Vận tốc dài v =10ωr (r là khoảng cách tới tâm đĩa ) của mỗi nguyên tố  Δm có độ lớn bằng nhau, nhưng có hướng ngược nhau. Vì thế, tổng động lượng của từng cặp nguyên tố khối lượng bằng không. Suy ra động lượng của cả đĩa cũng bằng không.

1

Câu hỏi tương tự

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m 3 /s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG