Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác lồi có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

Một đa giác lồi có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?
  1. 5

  2. 6

  3. 7

  4. 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 6 Gọi số cạnh của đa giác là n ( n ∈ N ∗ ) . Khi đó số đỉnh của đa giác cũng là . Với mỗi đỉnh của đa giác đỉnh, có thể nối với n- 2 đỉnh không liền kề đỉnh đó để tạo thành n-2 đường chéo. Do mỗi đường chéo đã được tính 2 lần nên đa giác có đỉnh sẽ có 2 n ( n − 2 ) ​ đường chéo. Ta có: Vậy đa giác có 6 cạnh.

ĐÁP ÁN B. 6

Gọi số cạnh của đa giác là . Khi đó số đỉnh của đa giác cũng là .
Với mỗi đỉnh của đa giác đỉnh, có thể nối với n- 2 đỉnh không liền kề đỉnh đó để tạo thành n-2 đường chéo.
Do mỗi đường chéo đã được tính 2 lần nên đa giác có đỉnh sẽ có  đường chéo.
Ta có: 
Vậy đa giác có 6 cạnh.

1

Câu hỏi tương tự

Một bình đựng 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ có cùng bán kính và khối lượng. Lấy lần lượt ra 2 viên bi và không bỏ vô lại. Tính xác suất để được viên bi thứ hai màu đỏ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG