Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác lồi có 15 cạnh thì có bao nhiêu đường chéo?

Một đa giác lồi có 15 cạnh thì có bao nhiêu đường chéo?

  1. 90

  2. 210

  3. 195

  4. 105

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn 2 đỉnh từ 15 đỉnh của đa giác đã cho, ta được một đường chéo hoặc một cạnh của đa giác. Do đó, số đường chéo của đa giác đã cho là C 15 2 ​ − 15 = 90 Chọn đáp án A

Chọn 2 đỉnh từ 15 đỉnh của đa giác đã cho, ta được một đường chéo hoặc một cạnh của đa giác. Do đó, số đường chéo của đa giác đã cho là

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG