Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?

Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?
  1. 18

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. C 12 3 ​ − 1 Mỗi cạnh hoặc đường chéo của đa giác là một tổ hợp chập 2 của 12 phần tử nên tổng số cạnh và đường chéo là C 12 2 ​ . Vậy số đường chéo là C 12 3 ​ − 1

ĐÁP ÁN A.  

Mỗi cạnh hoặc đường chéo của đa giác là một tổ hợp chập 2 của 12phần tử nên tổng số cạnh và đường chéo là . Vậy số đường chéo là 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một phân biệt. Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là số lẻ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG