Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?

Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?

  1. C122-12 

  2. C122 .

  3. 18

  4. Am

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. C 122 - 12 Mỗi cạnh hoặc đường chéo của đa giác là một tổ hợp chập 2 của 12 phần tử nên tổng số cạnh và đường chéo là C 12 2 . Vậy số đường chéo là C 12 2 - 12.

ĐÁP ÁN A. C122-12 

Mỗi cạnh hoặc đường chéo của đa giác là một tổ hợp chập 2 của 12 phần tử nên tổng số cạnh và đường chéo là C122 . Vậy số đường chéo là C122-12.

3

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 năm và 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để mỗi học sinh nam đều n...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG