Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác lồi 12 cạnh, hỏi có bao nhiêu đường chéo?

 Một đa giác lồi 12 cạnh, hỏi có bao nhiêu đường chéo?

  1. 54

  2. 66

  3. 40

  4. 132

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.54 Từ giả thiết suy ra đa giác đã cho có 12 đỉnh, khi đó ta có số cạnh được tạo ra từ 12 đỉnh là C 12 2 = 66 (tính cả đường chéo và đường xung quanh) mà đa giác có 12 cạnh xung quanh Vậy có 66 - 12 = 54 (cạnh chéo)

ĐÁP ÁN A. 54 

Từ giả thiết suy ra đa giác đã cho có 12 đỉnh, khi đó ta có số cạnh được tạo ra từ 12 đỉnh  C122= 66 (tính cả đường chéo và đường xung quanh) mà đa giác có 12 cạnh xung quanh Vậy có 66- 12= 54 (cạnh chéo)

 

3

Câu hỏi tương tự

Trên giá sách có 6 quyển sách toán khác nhau, 7 quyển sách văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng anh khác. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG