Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Hàm số y = ax với 0<a<1 là một hàm đồng biến trên left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis

  2. Hàm số y = ax với a>1 là một hàm nghịch biến trên left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis

  3. Đồ thị hàm số y = ax với left parenthesis 0 less than a not equal to 1 right parenthesis luôn luôn đi qua điểm (a;1)

  4. Đồ thị hàm số y = ax với y equals open parentheses 1 over a close parentheses less than a not equal to 1 thì đối xứng nhau qua trục

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên nửa khoảng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG