Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

M ệ nh đề d ướ i đâ y l à sai ?

Mnh đề dưới đây là sai ?

  1. Hàm s  không có cc tr.

  2. Nếu  thì hàm s f(x)  không có cc tr.

  3. Hàm s  đạt cc đại ti  tha mãn

  4. Trung đim hai đim cc tr ca đường cong  nm trên đường thng x=1 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét đáp án A ta có: y = x 3 + 3 x 2 + 3 x + 4 y ′ = 3 x 2 + 6 x + 3 = 0 ⇒ x = − 1 Vì y' có nghiệm nên hàm số có cực trị nên đáp án A sai Đáp án: A

Xét đáp án A ta có:

 

Vì y' có nghiệm nên hàm số có cực trị nên đáp án A sai

Đáp án: A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG