Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mười hai đường thẳng đôi một cắt nhau có bao nhiêu giao điểm?

Mười hai đường thẳng đôi một cắt nhau có bao nhiêu giao điểm?
  1. 12

  2. 66

  3. 132

  4. 144

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 66 Cứ hai đường thẳng bất kì luôn tạo ra 1 giao điểm nên số giao điểm của mười hai đường thẳng đôi một cắt nhau là: C 12 2 ​ = 66

ĐÁP ÁN B. 66 

Cứ hai đường thẳng bất kì luôn tạo ra 1 giao điểm nên số giao điểm của mười hai đường thẳng đôi một cắt nhau là: 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG