Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Look at the picture and answer the question: What is the meaning of this sign?

Look at the picture and answer the question:

What is the meaning of this sign?

  1. You can turn left.

  2. You can go straight.

  3. You can turn right.

  4. You can cross.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình trên là biển báo được rẽ phải nên đáp án đúng sẽ là=> Đáp án A: “You can turn left” Đáp án B: “You can go straight” nghĩa là “Bạn có thể đi thẳng”=> Sai Đáp án C: “ You can turn right ” nghĩa là “Bạn có thể rẽ phải”=> Sai Đáp án D: ”You can cross” nghĩa là “Bạn có thể băng qua”=> Sai

Hình trên là biển báo được rẽ phải nên đáp án đúng sẽ là=> Đáp án A: “You can turn left”

Đáp án B: “You can go straight” nghĩa là “Bạn có thể đi thẳng”=> Sai

Đáp án C:  “You can turn right” nghĩa là “Bạn có thể rẽ phải”=> Sai

Đáp án D: ”You can cross” nghĩa là “Bạn có thể băng qua”=> Sai

1

Câu hỏi tương tự

Is the sentence below correct or incorrect? “Noisy” means “keeping silent”.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG