Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Look at the picture and answer the question: What is it?

Look at the picture and answer the question:

What is it?

  1. It’s a backpack.

  2. It’s a plaster.

  3. It’s a compass.

  4. It’s a sleeping bag.

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trên hình chúng ta có chiếc ba lô nên câu trả lời sẽ là “It’s a backpack.” → Câu A đúng. Câu B: “plaster” nghĩa là băng dán nên câu này sai. Câu C: “compass” nghĩa là com-panên câu này sai. Câu D: “sleeping bag” nghĩa là túi ngủ nên câu này sai.

Trên hình chúng ta có chiếc ba lô nên câu trả lời sẽ là “It’s a backpack.” → Câu A đúng.

Câu B: “plaster” nghĩa là băng dán nên câu này sai.

Câu C: “compass” nghĩa là com-pa nên câu này sai.

Câu D: “sleeping bag” nghĩa là túi ngủ nên câu này sai.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: _______ is a place where water flowingfrom a river rushes down from a higher to a lower point.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG