Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lấy S ∈ At ⊥ (ABC). Gọi I, K là trực tâm △ SBC, ABC. Chứng minh rằng tứ giác BCHJ nội tiếp

Lấy S At  (ABC). Gọi I, K là trực tâm SBC, ABC.
Chứng minh rằng tứ giác BCHJ nội tiếp

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

SH.SB = SA 2 = SJ.SC ⇒ BHJC nội tiếp.

SH.SB = SA2 
            = SJ.SC
 BHJC nội tiếp.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=CA=CB=AB=a, SC = 2 a 3 ​ ​ , G là trọng tâm của tam giác ABC. ( α ) là mặt phẳng đi qua G, song song với các đường thẳng AB và SB. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của ( ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG