Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lấy S ∈ At ⊥ (ABC). Gọi I, K là trực tâm △ SBC, ABC. Chứng minh rằng EM, FN, IK, SA đồng qui tại Q.

Lấy S At  (ABC). Gọi I, K là trực tâm SBC, ABC.
Chứng minh rằng EM, FN, IK, SA đồng qui tại Q.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các đường thẳng EM, FN, IK, SA đôi một cắt nhau nhưng không có đường nào đồng phẳng nên chúng đồng qui tại Q. Suy ra EM, FN, IK, SA đồng qui tại Q.

Các đường thẳng EM, FN, IK, SA đôi một cắt nhau nhưng không có đường nào đồng phẳng nên chúng đồng qui tại Q.
Suy ra  EM, FN, IK, SA đồng qui tại Q.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, cạnh bên AA' = 3a và đường chéo A'C = 5a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'

50

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG