Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập từ các chữ số 1,2,3,4,5 . Số các số chẵn có ba chữ số khác nhau bằng:

Lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Số các số chẵn có ba chữ số khác nhau bằng:
  1. 12

  2. 16

  3. 18

  4. 24

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 24

ĐÁP ÁN D. 24

1

Câu hỏi tương tự

Trong một nhóm học sinh gốm có 8 học sinh có học lực trung bình, 7 học sinh có học lực khá và 5 học sinh có học lực giỏi. Có bao nhiêu cách để chọn được từ nhóm đó: a) Một học sinh có học lực thế n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG