Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 . Số các số chẵn có chữ số bằng:

Lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. Số các số chẵn có chữ số bằng:
  1. 120

  2. 152

  3. 168

  4. 180

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.168 Gọi số chẵn có ba chữ số thỏa mãn đề bài là abc Chọn c Î { 0; 2; 4; 6 } Þ c : 4 cách chọn Chọn a : 6 cách chọn Chọn b : 7 cách chọn Có 4.6.7 = 168 cách chọn

ĐÁP ÁN C. 168

Gọi số chẵn có ba chữ số thỏa mãn đề bài là abc

Chọn cÎ{0; 2; 4; 6}Þ c : 4 cách chọn

Chọn a : 6 cách chọn

Chọn b : 7 cách chọn

Có 4.6.7=168 cách chọn

1

Câu hỏi tương tự

Có 6 bi gồm 2 bi đỏ, 2 bi vàng, 2 bi xanh (các bi này đôi một khác nhau). Xếp ngẫu nhiên các viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau?

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG