Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập phương trình đường thẳng △ viết △ là giao tuyến của hai mặt phẳng: ( α ) : x + y − z + 3 = 0 và ( β ) : 2 x − y + 5 z − 4 = 0

Lập phương trình đường thẳng  viết  là giao tuyến của hai mặt phẳng:  và 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: M ( − 1 ; − 1 ; 1 ) , N ( − 5 ; 6 ; 4 ) là hai điểm chung của ( α ) và ( β ) Suy ra M, N ∈ △ ⇒ MN = ( − 4 ; 7 ; 3 ) là một vtcp của △ Phương trình tham số của △ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 1 − 4 t y = − 1 + 7 t , t ∈ R z = 1 + 3 t ​

Ta có:  là hai điểm chung của  và 

Suy ra M, N là một vtcp của 

Phương trình tham số của :

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai mặt phẳng ; . Vị trí tương đối của là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG