Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập phương trình bậc 2 có các nghiệm là x 1 ​ 1 ​ , x 2 ​ 1 ​ với x 1 , x 2 là 2 nghiệm khác 0 của phương trình bậc 2: x 2 + p x + q = 0 ( 1 )

Lập phương trình bậc 2 có các nghiệm là  với x1, x2 là 2 nghiệm khác 0 của phương trình bậc 2: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S = x 1 ​ 1 ​ + x 2 ​ 1 ​ = − q p ​ ; P = x 1 ​ 1 ​ . x 2 ​ 1 ​ = q 1 ​ ⇒ ĐS: qx 2 + px + 1 = 0


⇒ ĐS: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 x + 2 ​ có đồ thị (C). Chọn mệnh đề sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG