Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập bảng xét dấubiểu thức sau: x 2 − 9 ( x − 2 ) 2 ( x + 5 ) ​

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y= x 2 − 9 ( x − 2 ) 2 ( x + 5 ) ​ . Ta có bảng xét dấu của y: x − ∞ − 5 − 3 2 3 + ∞ y − 0 + ∥ − 0 − ∥ +

Đặt y= . Ta có bảng xét dấu của y:

x
y

 

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: ( x + 2 ) − 3 x ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG