Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: x + 3 5 − 2 x ​

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y= x + 3 5 − 2 x ​ . Ta có bảng xét dấu của y: x − ∞ − 3 2 5 ​ + ∞ y − ∥ + 0 −

Đặt y=. Ta có bảng xét dấu của y:

x
y          +              0          

 

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG