Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lớp 11A1 có 21 bạn nam, 21 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn 1 bạn nam làm lớp trưởng, 1 bạn nữ làm lớp phó và một bạn khác 2 bạn kia làm thủ quỹ ?

 Lớp 11A1 có 21 bạn nam, 21 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn 1 bạn nam làm lớp trưởng, 1 bạn nữ làm lớp phó và một bạn khác 2 bạn kia làm thủ quỹ ?

 

  1. 17640

  2. 18522 

  3. 11480

  4. 68880 .

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.17640 Chọn 1 bạn nam làm lớp trưởng có : 21 cách. Chọn 1 bạn nữ làm lớp phó có : 21 cách. Chọn 1 bạn làm thủ quỹ có : 40 cách. Vậy có 21.21.40 = 17640 .

ĐÁP ÁN A. 17640 

Chọn 1 bạn nam làm lớp trưởng có : 21 cách.

Chọn 1 bạn nữ làm lớp phó có : 21 cách.

Chọn 1 bạn làm thủ quỹ có : 40 cách.

Vậy có 21.21.40=17640 .

9

Câu hỏi tương tự

Lớp 11 Toán có 34 học sinh tham gia kiểm tra môn Toán để chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đề kiểm tra gồm 5 bài toán. Biết rằng mỗi bài toán thì có ít nhất 19 học sinh giải quyết được. Ch...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG