Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lớp 11A gồm có 29 học sinh nữvà 14 học sinh nam. Có bao nhiêucách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữcủa lớp 11A vào độivănnghệcủa nhà trường ?

Lớp 11A gồm có 29 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ của lớp 11A vào đội văn nghệ của nhà trường ?
 

  1. 406

  2. 29

  3. 43

  4. 903

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ là 29 x 14 = 406

Chọn A

Số cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG