Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A,BC = 2a,cạnh bên AA'=3a và có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ (T). Tính thể tích khối trụ (T) .

Lăng trụ đứng ABC.A'B'C'  có đáy là tam giác vuông cân tại A,BC = 2a, cạnh bên AA'=3a  và có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ (T) . Tính thể tích khối trụ (T) .

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

2

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG