Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính nhân: 3 a 2 ( − 5 b c ) + ( − 4 ab ) ( − 5 b c ) + 5 c 2 ( − 5 b c )

Làm tính nhân:

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= − 15 a 2 b c + 20 a b 2 c − 25 b c 3

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức N = 2 x n ( 3 x n + 2 − 1 ) − 3 x n + 2 ( 2 x n − 1 ) ta được:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG