Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính nhân: 2 x ( x 2 − 7 x − 3 )

Làm tính nhân:

R. Roboteacher38

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x ( x 2 − 7 x − 3 ) = 2 x 3 − 14 x 2 − 6 x

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức x(x − y) − y(y − x) ta được ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG