Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia:

Làm tính chia: 

a. space open parentheses 3 a squared b minus 4 a b cubed close parentheses divided by 5 a b b. space open parentheses 3 x cubed y squared minus 5 x squared y squared plus 4 x cubed y cubed close parentheses divided by open parentheses x squared y squared close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đa thứcA cho đơn thứcB(trường hợp các hạng tử của đa thức Ađều chia hết cho đơn thứcB), ta chia mỗi hạng tử của AchoBrồi cộng các kết quả với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số a. Tính f (-1); f (5) b. Tìm x để f (x) = 10 c. Rút gọn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG