Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia:

Làm tính chia: a. space open parentheses 3 x to the power of 5 minus 5 x to the power of 4 minus 3 x plus 1 close parentheses divided by open parentheses x squared minus x minus 1 close parentheses b. space open parentheses x to the power of 4 minus 1 close parentheses divided by open parentheses x minus 1 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: a) Đặt phép tính chia b) Phân tích thành nhân tử rồi chia. Lời giải chi tiết

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

a) Đặt phép tính chia

b) Phân tích x to the power of 4 minus 1thành nhân tử rồi chia. 

Lời giải chi tiết 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG