Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100m/s hết 2h 20 min. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay hết 2h 30 min. Xác định vận tốc của gió.

Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa  điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100m/s hết 2h 20 min. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay hết 2h 30 min. Xác định vận tốc của gió.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khoảng cách AB là : Khi trở về thời gian bay là t’ = 2h 30 min, lớn hơn 10 min do có gió cản. Gọi vận tốc gió là , ta có: Từ đó tính được :

Khoảng cách AB là :

s equals v t equals 100. left parenthesis 2.3600 plus 60.20 right parenthesis equals 840000 m equals 840 k m

Khi trở về thời gian bay là t’ = 2h 30 min, lớn hơn 10 min do có gió cản.

Gọi vận tốc gió là v subscript G , ta có:

                     space s equals left parenthesis v minus v subscript G right parenthesis. t apostrophe

840000 equals left parenthesis 100 minus v subscript G right parenthesis. left parenthesis 2.3600 plus 30.60 right parenthesis
Từ đó tính được v subscript G   :

v subscript G equals 6 comma 66 m divided by s 

6

Câu hỏi tương tự

Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều? A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng. B. Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất. C. Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thà...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG